Zamówienie zbiorcze

Można użyć jednej z dwóch dostępnych metod.

Prześlij plik XLSX lub CSV

Plik powinien zawierać 2 kolumny: pierwsza z indeksem produktu, druga z ilością, którą chcesz dodać do koszyka.

Znajdowanie produktów i definiowanie ilości

Produkt Ilość
Dodaj kolejny wiersz
Ładowanie...